Publikationsliste

Resultat: 93

  Rapport

  Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel 2014-2015

  Analyse

  S-tog til Roskilde

  Forundersøgelsen indeholder en trafikal analyse af den bedst mulige togbetjening i Roskilde. Det handler i høj grad om balancen mellem regionaltog og S-tog – balancen mellem hurtige tog til København og tog, der standser mange steder undervejs.

  Aftale

  Fjernbus Revisionsinstruks

  Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusope-ratører, som modtager kompensation for bestemte pas-sagergrupper i fjernbustrafikken

  Aftale

  Fjernbus Regnskabsinstruks

  Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjene-ste i yderområderne vedrørende bestemte kundegrupper”.

  Aftale

  Fjernbus Standardkontrakt

  Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper

  Rapport

  Kollektiv trafik i yderområder

  Rapporten er en analyse af den kollektive trafik i yderområderne. Rapporten evaluerer også puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne for, hvad der virker, og hvad der ikke gør i de tyndere befolkede områder.

  Rapport

  Sektorrapport 2016

  Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2016

  Rapport

  Sektorrapport 2017

  Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2017

  Rapport

  Sektorrapport 2015

  Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2015