Publikationsliste

Resultat: 243

  Rapport

  Vurdering af effekter af nedrivningsindsats med støtte fra pulje til landsbyfornyelse

  Rapporten undersøger effekten af nedrivningerne i tre kommuner samt analyserer registerbaseret data for boligmarkedet. Undersøgelsen har fokus på effekter for naboejendomme og de samlede effekter for hele kommunen.

  Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

  Notatet viser monitoreringsresultater for 2014-2018, foreløbige resultater for 2019 baseret på budgetter og redegør for opgørelsen af udgiftsbasen, brug af budgetter, beregning af data for beboersammensætning og brug af prisindeks.

  Bilag 01 Oversigt over bilagssamlingen

  Bilag 01 til Håndbog om skimmelsvamp

  Vejledning

  Vejledning til ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger

  Vejledning om hvordan ansøgere udfylder ansøgningsskema om tilskud til social vicevært i skæve boliger.

  Vejledning

  Vejledning om tilskud til skæve boliger

  Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar  2020

  Vejledning

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer.

  Rapport

  Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger

  Rapport giver viden om indsatser mod tomme boliger, og hvordan man i andre lande håndterer de samme udfordringer. Rapporten undersøger indsatserne for tomme boliger og affolkede landsbyer i Tyskland, Holland og Storbritannien.

  Vejledning

  Bilag 1 - Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

  Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse, ind på arbejdsmarkedet.

  Rapport

  Job- og uddannelsesgaranti i ghettoer og udsatte boligområder - Midtvejsevaluering 2019

  Midtvejsevaluering af puljen hvis formål er at skabe en målrettet indsats, der bringer arbejdsløse beboere i udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.