Nyhedslisteside

Resultat: 12

Udgivet

20/12/2019

Nyhed

Ny praksis vedrørende kompensation ved omlægninger grundet boardingafvisning eller aflysning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis og gør det muligt for passagerer at søge om kompensation for hændelser opstået på et omlagt fly, hvor omlægningen skyldes en aflysning eller en boardingafvisning.
Læs mere

Udgivet

18/12/2019

Nyhed

Forbedring af sikkerheden i de små lufthavne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 2,9 mio. kr. til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Midlerne bruges til opgradering af udstyr i lufthavnene.
Læs mere

Udgivet

17/12/2019

Nyhed

Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020.
Læs mere

Udgivet

15/11/2019

Nyhed

Offentliggørelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for 2018. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.
Læs mere

Udgivet

12/11/2019

Nyhed

Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den årlige sikkerhedsrapport for civil luftfart i Danmark. På baggrund af rapporten er det styrelsens vurdering, at dansk luftfart har et højt sikkerhedsniveau.
Læs mere

Udgivet

05/11/2019

Nyhed

Høring af indførelse af krav om operationel godkendelse for erhvervsmæssig luftfart i Grønland med helikoptere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny udgave af BL 5-24 med henblik på at inkorporere EU’s regler om ”hostile environment”, herunder krav om godkendelse fra styrelsen, for alle erhvervsmæssige helikopterflyvninger i Grønland.
Læs mere

Udgivet

28/10/2019

Nyhed

Ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020. Der er høringsfrist den 18. november 2019.
Læs mere

Udgivet

08/07/2019

Nyhed

Invitation til branchedag for vedvarende luftdygtighed (CAMO)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til branchedag for vedvarende Luftdygtighedsorganisationer (CAMO) den 4. september 2019.
Læs mere

Udgivet

29/05/2019

Nyhed

Ny vejledning til håndtering af fugle og vildt på flyvepladser

Med vejledningen ’Forvaltning af risiko for fugle- og vildthændelser ved flyvepladser’ foreligger for første gang et bredt vejledningsmateriale omkring hændelser med fugle og vildt på danske flyvepladser.
Læs mere