Nyhedslisteside

Resultat: 9

Udgivet

20/12/2019

Nyhed

Udvidelse af Københavns Havns søområde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med en bekendtgørelse udvidet Københavns Havns søområde. By & Havn kan dermed iværksætte en VVM-undersøgelse af mulighederne for at anlægge Lynetteholmen.
Læs mere

Udgivet

06/11/2019

Nyhed

CEF Transport – Newsletter

I denne udgave af CEF Newsletter kan du læse om: CEF-ansøgningsrunde 2019-2020 (oktober-februar), Ny ansøgningsrunde med blending finansiering, CEF seminar d. 4. december 2019 og Resultatet af den seneste ansøgningsrunde.
Læs mere

Udgivet

15/10/2019

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Skybrudstunnel

Som en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, anlægges Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, til at bortlede vand fra Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro.
Læs mere

Udgivet

12/09/2019

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse i Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn ønsker at udvide havne- og værftsområdet. Styrelsen har i samarbejde med Frederikshavns Kommune udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre.
Læs mere

Udgivet

26/06/2019

Nyhed

VVM-høring af miljøkonsekvensrapport for Nakskovs Havneudvidelse

Nakskov Havn ønsker at udvide havnen ved at etablere en ny kaj, Sydhavnskajen. Styrelsen har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger den nye kaj vil medføre.
Læs mere

Udgivet

19/06/2019

Nyhed

VVM høring Ny container og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn Københavns Havn

Styrelsen offentliggør en VVM-høring om flytning af Containerterminalen i Nordhavn til Ydre Nordhavn inkl. ny kaj og etablering af en krydstogtterminal nr. 4 inkl. ny kaj samt uddybning af havbunden ud for de to nye kajer.
Læs mere

Udgivet

20/03/2019

Nyhed

Lynetteholmen bliver en del af Københavns Havns søområde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 8. februar en ændringsbekendtgørelse i høring, der indebærer at Københavns Havns søområde også inkluderer det kommende anlæg af en ny bydel i Øresund. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts.
Læs mere

Udgivet

19/02/2019

Nyhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder bekendtgørelse om havneforordningen

Bekendtgørelsen skal sikre, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (havneforordningen) kan anvendes i praksis i Danmark.
Læs mere
Viser 9 af 9