Lovlisteside

Resultat: 18

Bekendtgørelse

BEK nr. 1762 af 22/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

Gældende fra

01/01/2019

Udmønter regler for statens tilskud til rabatter til særlige passagergrupper i fjernbustrafikken

BEK nr. 1763 af 27/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn

Gældende fra

01/01/2019

Fastsætter rammerne for kompensation til pendlere som følge af takstreformen i Jylland og på Fyn

Bekendtgørelse

BEK nr. 944 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Ungdomskort

Gældende fra

01/08/2018

Fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen

BEK nr. 752 af 04/06/2018

Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

Gældende fra

01/08/2018

Fastsætter rammerne for kompensation til pendlere som følge af takstreformen på Sjælland mv.

Bekendtgørelse

BEK nr. 456 af 08/05/2018

Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

Gældende fra

15/05/2018

Fastlægger rammerne for deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet

BEK nr. 81 af 29/01/2018

Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Gældende fra

01/03/2018

Om rammerne for udmøntning af pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse

BEK nr. 1042 af 06/09/2017

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Gældende fra

11/09/2017

Om udmøntning af pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse

BEK nr. 1458 af 29/11/2016

Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelsen om indberetning af data på jernbaneområdet følger af jernbaneloven, og giver Trafik- Bygge og Boligstyrelsen hjemmel til at indhente data om trafikken på jernbanerne i Danmark til brug for analyser og planlægning.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1217 af 22/10/2015

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Gældende fra

01/11/2015

Regulerer hvor meget trafikselskaber og togoperatører maksimalt må lade taksterne stige.