Lovlisteside

Resultat: 5

Bekendtgørelse

BEK nr. 1525 af 13/12/2019

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelsen omhandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 982 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet

Gældende fra

01/07/2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager administration og regulering på boligområdet, herunder på byfornyelsesområdet.

Forordning

Forordning 2016/679

Databeskyttelsesforordning

Gældende fra

25/05/2018

Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Lov

Lov nr. 606 af 12. juni 2013

Offentlighedsloven

Gældende fra

01/01/2014

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1148 af 09/12/2011

Cookiebekendtgørelsen

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Viser 5 af 5