Blanketlisteside

Resultat: 18

  Brugerberegning - Almen2tal

  Værktøj til beregning af totaløkonomiske merinvesteringer.
  Vejledning

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer.

  Ansøgning

  Skema UK (digitalt)

  Ansøgning om udbetaling af tilskud til klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.
  Ansøgning

  Skema DK (digitalt)

  Skema DK (digitalt) Dokumentation for påbegyndelse af klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.
  Ansøgning

  Skema UE (digitalt)

  Ansøgning om udbetaling af tilskud til gennemførelse af energibesparende arbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.
  Ansøgning

  Skema DE (digitalt)

  Dokumentation for påbegyndelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og vedhæftes skema AE fra et flertal af lejerne.
  Ansøgning

  Ansøgningsskema for tilskud til skæve boliger

  Der kan ydes tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper – 'skæve boliger'. Der ydes op til 500.000 kr. i støtte pr. bolig.
  Vejledning

  Vejledning om tilskud til skæve boliger

  Vejledning til ansøgningsskema om etablering af skæve boliger uden tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar  2020

  Ansøgning

  Skema AK - Tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

  Aftale med lejerne om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.
  Ansøgning

  Skema AE - Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri

  Aftale med lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne
  Ansøgning

  Skema til bygherrenøgletal

  Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre parter, der ønsker at orientere sig på markedet.