Kontakt

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) kan kontaktes på flere måder. Læs mere nedenfor.

Kontakt TBST

Sidst opdateret 31/08/2020

Har du spørgsmål om Coronavirus/covid-19?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du eller din virksomhed skal forholde dig til Coronavirus, så find råd og anbefalinger på myndighedernes fælles hjemmeside coronasmitte.dk.


Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Telefonisk henvendelse

Du kan ringe til TBST på alle hverdage fra kl. 09.00-15.00 på telefon: 7221 8800.

Skriftlige henvendelser 

Skriftlige henvendelser til styrelsen skal sendes digitalt.

 

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk.

 

Hvis du allerede anvender løsningen "Sikker Post" til mailadressen helbred@tbst.dk i forbindelse med helbredsgodkendelser på jernbaneområdet, kan du fortsætte med at sende til den.

Du må påregne en vis behandlingstid ved ansøgninger om certifikater m.m. I særligt hastende tilfælde kan du pr. telefon aftale et møde om den pågældende ansøgning. Også her må du påregne en behandlingstid.

 

Hvis din henvendelse ikke indeholder personoplysninger

I andre tilfælde hvor henvendelsen ikke indeholder CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, kan du henvende dig til styrelsen på mailadressen info@tbst.dk.

Personlig henvendelse

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale med styrelsen. Inden fremmøde skal du ringe eller skrive til styrelsen og aftale et møde.

Pressehenvendelse

Det er TBST's direktionssekretariat, der koordinerer henvendelser fra pressen.

Henvendelse om dine personoplysninger

TBST er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en ansøgning. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte styrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren

Du er også velkommen til at kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til styrelsens behandling af dine personoplysninger.
Kontakt styrelsens databeskyttelsesrådgiver
Du kan også sende Digital Post fra borger.dk eller virk.dk ved at skrive til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og vælge databeskyttelsesrådgiveren, som modtager af din digitale post.

Digital Post

Sidst opdateret 07/10/2019
Siden 1. november 2014 har det været obligatorisk for alle borgere (over 15 år) og virksomheder at kunne sende og modtage Digital Post fra det offentlige. Læs mere nedenfor.

Om digital Post

Det er obligatorisk for alle borgere over 15 år (som har bopæl eller fast adresse i Danmark) samt alle virksomheder at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Ved at benytte Digital Post sikres, at kommunikationen foregår krypteret og at afsenderen er identificeret.

 

Både borgere og virksomheder kan dog i særlige tilfælde anmode om fritagelse via kommunen og i stedet modtage posten i fysisk form.

Sådan læser du din Digitale Post

Når offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, er det dit ansvar at huske at tjekke din Digitale Post. Du kan få besked i din almindelig e-mail-postkasse eller via SMS, når der er ny Digital Post til dig.

 

Du læser din Digitale Post fra det offentlige enten på Borger.dk eller Virk.dk, alt efter om du er borger eller en virksomhed. Begge modtagertyper kan også læse Digital Post på e-boks.dk. Log ind med enten dit private NemID eller dit medarbejder-NemID.

 

Send Digital Post til TBST

Du kan også skrive til TBST via Digital Post. Log ind på din Digital Post på enten Borger.dk eller Virk.dk, vælg ”Skriv ny post” og fremsøg 'Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen'.

Styrelsen opfordrer til, at man sender følsomme og fortrolige data, f.eks. en ansøgning med CPR-nummer og andre personlige oplysninger, med Digital Post.

Whistleblower-ordning

Sidst opdateret 26/02/2020
Her finder du Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens whistleblower-ordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og til medarbejdere internt i styrelsen.


Du kan indberette:


  • økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
  • myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.
  • miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Bemærk

Whistleblower-ordningen kan tilgås fra alle nyere browsere; Chrome, Edge, Safari, Opera eller Firefox. Løsningen kan ikke tilgås fra Internet Explorer.