Publikationsliste

Resultat: 14

  Driftsdokumenter

  Indeksreguleringen af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2020

  Byggeskadeforsikringsordningen indeholder en selvrisiko, som reguleres hvert tredje år.

  Vejledning

  System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

  Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige

  Notat

  Udbydere af byggeskadeforsikring 2019

  Liste over de forsikringsselskaber, der udbyder byggeskadeforsikring.

  Vejledning

  Vejledning om byggeskadeforsikring

  Denne vejledning erstatter vejledning om byggeskadeforsikring fra 2016. Dette sker som følge af, at der i 2017 er gennemført et serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen.

  Vejledning

  Vejledning til Dokumentportalen - Byggeskaderapporter

  Vejledningen beskriver, hvordan Dokumentportalen tilgås. På portalen findes byggeskaderapporter.

  Rapport

  Årsberetning 2018 - Byggeskadeforsikringsordningen

  Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2018, herunder bl.a. vedr. antal tegnede forsikringer, forsinkede eftersyn og antal skader pr. eftersyn.

  Rapport

  Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

  Rapport

  Årsrapport 2017 - Byggeskadeforsikringsordningen

  Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2017.

  Notat

  Orientering vedrørende Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

  Orienteringen beskriver situationen efter, at Husejernes Forsikring, der har tegnet byggeskadeforsikringer for Gable Insurance AG, gik konkurs den 19. november 2016.