Nyhedsliste

Resultat: 51

Udgivet

27/05/2020

Nyhed

Udskydelse af recertificering af telte, scener og andre transportable konstruktioner

Som følge af det gældende forsamlingsforbud giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udskyde recertificering af telte, scener eller andre transportable konstruktioner.
Læs mere

Udgivet

21/04/2020

Nyhed

Nedbring risikoen for Legionellainfektion ved genåbning af bygninger

Regeringens nedlukning af store dele af samfundet under COVID-19-pandemien betyder, at mange bygninger står tomme eller kun bruges i et mindre omfang.
Læs mere

Udgivet

31/03/2020

Nyhed

Høring over lempelser af certificeringsordningen for brand og konstruktioner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår bl.a. lempelser i kvalifikationskravene til certificerede brandrådgivere og statikere og at ændre reglerne om årlig kontrol og recertificering.
Læs mere

Udgivet

30/03/2020

Nyhed

Høring over ændring af bygningsreglementet (BR18)

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder ændringer, som bl.a. skal sikre, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler efterleves. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret.
Læs mere

Udgivet

19/03/2020

Nyhed

Tilgængelighedspuljen 2020 er åben for ansøgninger

Der er afsat 28,2 mio. kr. til tilgængelighedspuljen i 2020. Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner og mikrovirksomheder kan søge om tilskud.
Læs mere

Udgivet

12/03/2020

Nyhed

Nye regler om ombygninger, bygningsautomatik og ladestandere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en bekendtgørelse om etablering af ladestandere og ændret bygningsreglementets krav om ombygninger.
Læs mere

Udgivet

26/02/2020

Nyhed

Ny temperaturmåling af byggesagsprocessen

En ny rapport udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør status på byggesagsprocessen efter indførelsen af bygningsreglementet 2018.
Læs mere

Udgivet

10/02/2020

Nyhed

Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som led i Strategi for digitalt byggeri undersøgt udbud og efterspørgsel af digitale kompetencer i byggeriet.
Læs mere

Udgivet

09/01/2020

Nyhed

Dialogmøder med byggebranchen om fremme af træ i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til åbne dialogmøder om barrierer for og potentialer i øget brug af træ i byggeriet. Der afholdes møder tre forskellige steder i Danmark, det første holdes den 3. februar i Aalborg. Tilmelding er gratis.
Læs mere