Nyhedsliste

Resultat: 47

Udgivet

01/07/2020

Nyhed

Ny liste over certificerede statikere og brandrådgivere

Offentlig tilgængelig database skal gøre det nemmere at få overblik over certificerede statikere og brandrådgivere. Fra og med den 1. juli 2020 bliver det obligatorisk for alle certificerede rådgivere at indgå i en ny database.
Læs mere

Udgivet

29/06/2020

Nyhed

Udbud af demonstrationsprojekt om digitale værktøjer og samarbejdsformer i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder et demonstrationsprojekt med det formål at afprøve og høste erfaringer med digitale værktøjer og nye samarbejdsformer i byggeriet. Projektet er en del af Strategi for digitalt byggeri.
Læs mere

Udgivet

18/06/2020

Nyhed

Nye regler om målere og varmefordelingsmålere sendes i høring

EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) er opdateret med krav om, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, og eksisterende målere senest den 1. januar 2027 skal udskiftes med eller gøres fjernaflæselige.
Læs mere

Udgivet

09/06/2020

Nyhed

Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Ny frivillig bæredygtighedsklasse skal bidrage til et mere bæredygtigt byggeri

Boligministeren lancerer den frivillige bæredygtighedsklasse, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet.
Læs mere

Udgivet

27/05/2020

Nyhed

Udskydelse af recertificering af telte, scener og andre transportable konstruktioner

Som følge af det gældende forsamlingsforbud giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udskyde recertificering af telte, scener eller andre transportable konstruktioner.
Læs mere

Udgivet

21/04/2020

Nyhed

Nedbring risikoen for Legionellainfektion ved genåbning af bygninger

Regeringens nedlukning af store dele af samfundet under COVID-19-pandemien betyder, at mange bygninger står tomme eller kun bruges i et mindre omfang.
Læs mere

Udgivet

31/03/2020

Nyhed

Høring over lempelser af certificeringsordningen for brand og konstruktioner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår bl.a. lempelser i kvalifikationskravene til certificerede brandrådgivere og statikere og at ændre reglerne om årlig kontrol og recertificering.
Læs mere

Udgivet

30/03/2020

Nyhed

Høring over ændring af bygningsreglementet (BR18)

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder ændringer, som bl.a. skal sikre, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler efterleves. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret.
Læs mere