Foto: Colourbox

Udskydelse af skærpede energikrav for vinduer

Publiceringsdato: 10/12/2020
Boligministeren og energiforligskredsen har besluttet, at ikrafttrædelsen af de skærpede energikrav for vinduer i bygningsreglementet, skal udskydes med en måned til den 1. februar 2021.
Som følge af COVID-19-pandemien og nedlukningen af syv kommuner i Nordjylland i november 2020 udskydes de skærpede energikrav for vinduer, der i henhold til bygningsreglementet skulle træde i kraft den 1. januar 2021.

Relevante brancheorganisationer har gjort Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opmærksom på akutte udfordringer med produktionen af vinduer i Jylland som følge af nedlukningen.  Da medarbejdere ikke har kunnet komme på arbejde, har de ikke haft mulighed for at færdiggøre ordrer på vinduer efter de gældende energikrav, så de kan isættes, inden de nye skærpede energikrav til vinduer træder i kraft. Ifølge industrien vil dette medføre store omsætningstab for branchen.

Boligministeren og energiforligskredsen har på den baggrund besluttet, at ikrafttrædelse af de skærpede energikrav for vinduer i bygningsreglementet udskydes en måned til 1. februar 2021.

De skærpede energikrav for vinduer følger af Energiaftalen fra 2008 (V, KF, S, DF, SF, RV og NA) om reducering af bygningers energibehov.

Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.