Colourbox

Ny hjemmeside om brug af certificerede statikere og brandrådgivere

Publiceringsdato: 19/10/2020
Den nye hjemmeside brandogkonstruktioner.dk skal give et overblik over brugen af certificerede statikere og brandrådgivere. Hjemmesiden retter sig mod rådgivere, bygherrer, kommuner samt andre, der er i berøring med byggeri, der kan involvere brug af en certificeret brandrådgiver eller statiker.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har etableret hjemmesiden brandogkonstruktioner.dk, som samler relevant information og vejledning om certificeringsordningen for brand og konstruktioner.

Hjemmesiden skal gøre det nemmere for kommuner, rådgivere, bygherrer mv. at finde de relevante regler, vejledning og yderligere informationer om, hvornår og hvordan, der skal bruges certificerede rådgivere ved et byggeri og ikke mindst om samspillet imellem certificeringsordningen og byggesagsbehandlingen.

Hjemmesiden vil også indeholde en FAQ om ordningen, som opsamler og besvarer de mange henvendelser, styrelsen modtager om brugen af certificerede rådgivere. FAQ’en bliver løbende opdateret. Desuden vil hjemmesiden indeholde eksempler på, hvordan rådgivere, bygherrer, kommuner mv. har indarbejdet de certificeredes virke og vurderinger i behandlingen af en byggesag. Eksemplerne vil afspejle den løbende afdækning af udvikling og erfaring på området, som sker i samarbejde mellem branchen og styrelsen.

Via hjemmesiden vil styrelsen også invitere til virtuelle videndelingsmøder, hvor kommuner og certificerede rådgivere kan deltage i ”Eksperthjørnet”. ”Eksperthjørnet er et virtuelt møde-tilbud, hvor rådgivere og kommuner, kan stille spørgsmål direkte til et panel af styrelsens teknikere og jurister for hurtig afklaring af spørgsmål og uklarheder.