Colourbox

Udskydelse af recertificering af telte, scener og andre transportable konstruktioner

Publiceringsdato: 27/05/2020
Som følge af det gældende forsamlingsforbud giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udskyde recertificering af telte, scener eller andre transportable konstruktioner.
I 2015 blev der indført en frivillig certificeringsordning for transportable konstruktioner. Reglerne medfører, at fx et cirkus kan få certificeret et telt, så det kan opstilles i op til seks uger, uden at der skal søges om byggetilladelse.

En certificering gælder i fem år. De transportable konstruktioner, der blev certificeret i 2015, da ordningen blev indført, skal derfor have certificeringen fornyet i år.

For en række af de større transportable konstruktioner er det nødvendigt at opstille konstruktionen for at få certificeringen fornyet.

Netop nu er alle større forsamlinger, hvor der typisk opstilles transportable konstruktioner som telte, tribuner, scener mv., foreløbig aflyst indtil 1. september 2020. Derfor giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu mulighed for at udskyde recertificeringen, indtil den transportable konstruktion opstilles næste gang eller senest ved udgangen af august 2021, hvor de fleste udendørs arrangementer i 2021 forventes at have fundet sted.

De nye regler træder i kraft med det samme og formelt med virkning fra den 17. marts 2020, hvor forsamlingsforbuddet blev indført.
 

Bekendtgørelse

BEK nr. 673 af 01/07/2019

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Gældende fra

05/07/2019