Nyhedsliste

Resultat: 21

Udgivet

30/03/2020

Nyhed

Høring over ændring af bygningsreglementet (BR18)

Udkastet til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder ændringer, som bl.a. skal sikre, at EU-retlige forpligtelser og politiske aftaler efterleves. Derudover bliver en række regler præciseret og ændret.
Læs mere

Udgivet

19/03/2020

Nyhed

Tilgængelighedspuljen 2020 er åben for ansøgninger

Der er afsat 28,2 mio. kr. til tilgængelighedspuljen i 2020. Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner og mikrovirksomheder kan søge om tilskud.
Læs mere

Udgivet

12/03/2020

Nyhed

Nye regler om ombygninger, bygningsautomatik og ladestandere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en bekendtgørelse om etablering af ladestandere og ændret bygningsreglementets krav om ombygninger.
Læs mere

Udgivet

26/02/2020

Nyhed

Ny temperaturmåling af byggesagsprocessen

En ny rapport udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør status på byggesagsprocessen efter indførelsen af bygningsreglementet 2018.
Læs mere

Udgivet

10/02/2020

Nyhed

Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som led i Strategi for digitalt byggeri undersøgt udbud og efterspørgsel af digitale kompetencer i byggeriet.
Læs mere

Udgivet

09/01/2020

Nyhed

Dialogmøder med byggebranchen om fremme af træ i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til åbne dialogmøder om barrierer for og potentialer i øget brug af træ i byggeriet. Der afholdes møder tre forskellige steder i Danmark, det første holdes den 3. februar i Aalborg. Tilmelding er gratis.
Læs mere

Udgivet

08/01/2020

Nyhed

Ny hjemmeside om digitalt byggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop lanceret hjemmesiden Byggerietsdigitalisering.dk, som skal gøre det nemt for byggebranchen at følge med i styrelsens implementering af ’Strategi for digitalt byggeri’.
Læs mere

Udgivet

21/12/2019

Nyhed

Certificeringsordning på brand- og konstruktionsområdet

Fra den 1. januar 2020 skal kommunerne ikke længere udføre den tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet. Dokumentationen af brandsikkerhed og konstruktive forhold i bygninger skal fremover varetages af certificerede rådgivere.
Læs mere

Udgivet

21/12/2019

Nyhed

Nye regler opretholder mulighed for kommunal teknisk byggesagsbehandling ved markeder og byfester mv.

Med det nye bygningsreglement 2018 (BR18) er det fortsat muligt at vælge mellem en kommunal teknisk byggesagsbehandling eller tilknytning af en certificeret rådgiver i forbindelse med byggesagsbehandlingen af byfester, markeder og festivaler mv.
Læs mere