4. Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri

Sidst opdateret 23/06/2021
Som led i gennemførelsen af strategien nedsættes et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der blandt andet skal medvirke til at sikre, at strategiens initiativer forankres i de relevante byggefaglige miljøer.

Koordineringsudvalget

Sidst opdateret 22/06/2021

Koordineringsudvalget får en stor opgave med aktivt at drive og understøtte branchens indfrielse af kommende bæredygtighedskrav om LCA og grænseværdi, der indfases fra 2023.

 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler: 

Koordinationsudvalget og dialogen med branchens parter bliver helt central for at komme i mål med byggeriets grønne omstilling. Jeg har positive forventninger til, at koordineringsudvalget i årene frem får sikret, at branchen løbende modtager og implementerer strategiens initiativer i fællesskab. Derfor bliver koordineringsudvalget et omdrejningspunkt for at sikre, at hele branchen kan følge med, når vi starter indfasningen af klimakrav til bygninger.

Som formand for koordineringsudvalget har boligministeren udpeget byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, der skal stå i spidsen for koordineringsudvalgets vigtige opgaver.

 

Rolf Andersson siger:

Den politisk bredt forankrede strategi om bæredygtigt byggeri udgør en stærk forpligtigelse for byggeriets parter. Vi kan rykke branchen langt, også uden at der opstår opadgående prispres og forstyrrende flaskehalse. Jeg oplever en stor dedikation fra alle i byggeriet til dette og ser frem til et godt og tæt samarbejde.

Koordineringsudvalget holder deres første møde efter sommerferien og skal som udgangspunkt mødes fire gange om året.

 

Følgende organisationer deltager i koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. 

 

Deltagere i koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri

Formand Byggedirektør i KAB Rolf Andersson
Boligorganisationernes Landsforening, BL Konsulent Niklas Jarnit
Brancheforeningen Danske Byggecentre Adm. dirktør Palle Thomsen
BUILD, Aalborg Universitet Viceinstitutleder Per K. Heiselberg
Bygherreforeningen Vicedirektør Hanne Ullum
Bygningsstyrelsen Vicedirektør Signe Primdal Lyndrup
Concito Seniorkonsulent Camilla Damsø Pedersen
Dansk Beton Chef Dorthe Mathiesen
Dansk Erhverv Miljøpolitisk chef Jakob Lamm Zeuthen
Danske Arkitektvirksomheder Direktør Lene Espersen
DBI - Brand og sikring Afdelingsleder Brian V. Jensen
DI Byggeri Souschef Elly Kjems Hove
Energistyrelsen Enhedschef Anders Gerhard Jørgensen
Forbrugerrådet TÆNK Rådsmedlem Christian Monberg
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Adm. direktør Henrik Garver
Green Building Council Denmark, DK-GBC Direktør Mette Qvist
Grundejernes Investeringsfond Udviklingschef Søren Meyer
Kommunernes Landsforening, KL Kontorchef Sara Røpke
Lendager Group Direktør Anders Lendager
LOGIK & Co. Daglig leder Balder Johansen
Parcelhusejernes Landsforening Landsformand Allan Malskær
Realdania Programchef Lennie Clausen
Rådet for Grøn Omstilling Seniorrådgiver Christian Jarby
SMVdanmark Konsulent Thomas Rohden 
TEKNIQ Underdirektør Simon O. Rasmussen
Teknologisk Institut Direktør Mette Glavind
Træinformation Direktør Michael Koch
Vejdirektoratet Områdechef Gert von der Ahe
VELTEK Sektionschef Lennart Østergaard
Sekretariat Bolig-og Planstyrelsen