Ændring af 6 bekendtgørelser om normalvedtægter

Publiceringsdato: 03/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt seks ændringsbekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer i høring. Formålet med ændringerne er fremme den digitale kommunikation for den almene boligsektor. Høringsfristen for de seks bekendtgørelser er den 11. september 2019.

Den almene boligsektor anvender i dag ikke den offentlige Digitale Post-løsning, men det forventes, at sektoren i 2021 vil blive tilslutte den nye Digital Post-løsning.Inden da skal de almene boligorganisationer klargøre sig tilslutningen af den Digital Post-løsningen, og derfor er der behov for at foretage tilpasninger af bekendtgørelserne om normalvedtægterne for almene boligorganisationer.

 

De seks bekendtgørelser som sendes i høring er:


  • Bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
  • Bekendtgørelse nr. 719 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
  • Bekendtgørelse nr. 720 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution
  • Bekendtgørelse nr. 721 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution
  • Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
  • Bekendtgørelse nr. 1298 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)

 

Høringsfristen for bekendtgørelserne er den 11. september 2019.