Blanketliste

Resultat: 39

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.
Ansøgning

Ansøgning om tilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner

Ansøgningsskemaet er digitalt og ligger på Virk.dk.
Skema

Skabelon til udarbejdelse af udviklingsplan

For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes af kravet om at udarbejde en udviklingsplan, er der udarbejdet en skabelon med en række obligatoriske indholdspunkter, der skal anvendes og udfyldes til dette arbejde.
Rapport/afrapportering

Notat om fremtidig linje for sagsbehandling af årsrapporter 2021

 

Rapport/afrapportering

Skabelon for opgørelse af initiativer i udviklingsplan

I dette Excel-ark opgøres andelen af familieboliger i forbindelse med implementering af udviklingsplanerne.
Rapport/afrapportering

Skabelon for afrapportering af udviklingsplaner 2021

Hvert år skal de Kommuner og Boligorganisationer, der har boligområder på listen over hårde ghettoområder, fremsende en status for gennemførelsen af udviklingsplanen til Bolig- og Planstyrelsen. Afrapporteringen skal følge denne skabelon.
Ansøgning

Skema ABC indberetning af støttet byggeri 2021

Skema ABC - til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. januar 2021 (Byggeri med privat part og nye maksimumsbeløb for støttet byggeri).
Ansøgning

Skema ABC indberetning af støttet byggeri august 2020

Skema ABC - til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. august 2020 (Byggeri med privat part og nye maksimumsbeløb for støttet byggeri).
Ansøgning

Ansøgningsskema/Indtastningsbilag A - Støttet Boligbyggeri. Fra januar 2020 - juli 2020

Skema ABC til brug for indberetning af støttet byggeri fra 1. januar - 31. juli 2020. (Byggeri med privat part)