Ressortomlægning

I medfør af ressortomlægningen den 21. januar 2021 hører bygge- og boligområdet nu under Indenrigs- og Boligministeriet.

Forside - Trafikstyrelsen